Wypełnij poniższy formularz. Jest to pierwszy krok do rozpoczęcia przygody z crypto biznesem!

WAŻNE: Jeżeli potrzebujesz wsparcia lub pomocy Supportu, to wyślij nam e-mail na adres [email protected]

Zgoda na przetwarzanie danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia Tobie informacji na temat tego, w jaki sposób możesz otworzyć własny kantor Bitcoin; Wypełnienie i przesłanie formularza stanowi świadome i jednoznaczne udzielenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 11 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem Twoich danych osobowych będzie ARI10.TERMINAL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000855937, NIP: 7792517833, Dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ani do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania lub usunięcia Udzieloną zgodę na przetwarzanie możesz cofnąć w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości na adres [email protected].